Αρχίζει με μια ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Αρχίζει με μια ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Η δέσμευσή μας για μια καλύτερη ζωή πηγαίνει πιο πέρα από τα φάρμακα που κάνουμε -είναι το επίκεντρο της επιχείρησης μας.

Μια υπόσχεση για ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Μια υπόσχεση για ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Η ανακάλυψη είναι το θεμέλιο των όσων κάνουμε. Μέσω της έρευνας, συνεργασίας και προσωπικής εμπειρίας, έχουμε αναπτύξει φαρμακα που βελτιώνουν τη ζωή σε όλο τον κόσμο.

Μια υπόσχεση για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μια υπόσχεση για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σαν μια παγκόσμια εταιρεία δεσμεύεται να κάνει τη ζωή καλύτερη, φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε μια σημαντική επίδραση στους ανθρώπους και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.