ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΙΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η συγκατάθεσή σας
Καλώς ήλθατε σε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία ανήκει στην Eli Lilly and Company («Lilly»). Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (που αναφέρεται επίσης στο παρόν ως « δικτυακός τόπος»), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η χρήση αυτού του  δικτυακού τόπου υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική για Cookies.

Αποποίηση ευθύνης
Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχονται «ως έχουν». Η εταιρεία Lilly, οι δικαιοπάροχοί της και οι προμηθευτές της, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, θεσπισμένες ή οτιδήποτε άλλο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Lilly, οι δικαιοπάροχοί της, και οι προμηθευτές της δεν κάνουν δηλώσεις και δεν παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα, την ενημερότητα, την καταλληλότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, του κειμένου, των γραφικών, των εργαλείων, των συνδέσμων ή των επικοινωνιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή μέσω της χρήσης του ιστοσελίδας ή μέσω της Lilly, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου  δικτυακού τόπου ή  δικτυακούς τόπους «συνδεδεμένους» με αυτή την ιστοσελίδα. Η εταιρεία Lilly δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη, χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ή χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Lilly, οι δικαιοπάροχοί της, οι προμηθευτές της, ή τρίτοι που αναφέρονται στην ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ή έξοδα οποιουδήποτε είδους (περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, αντισταθμιστικών, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας εισοδήματος ή κερδών, ή ζημιών που προκύπτουν από την απώλεια δεδομένων ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας ή ζημίας σε περιουσία ή λόγω απαιτήσεων από τρίτους που με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση που κάνετε αυτής της ιστοσελίδας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου ή οποιαδήποτε έλλειψη απόδοσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, αποτέλεσμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση δεδομένων, ιούς υπολογιστών, αποτυχία της γραμμής σύνδεσης, απώλεια δεδομένων ή απώλεια χρήσης που σχετίζονται με την ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε ιστοσελίδα λειτουργεί από οποιονδήποτε τρίτο, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, και άσχετα εάν Lilly έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή όχι. Η διακοπή χρήσης του  δικτυακού τόπου είναι η μοναδική και αποκλειστική λύση που έχετε.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν προορίζεται ως υποκατάστατο επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόταση θεραπείας. Δεν μπορείτε να βασιστείτε ούτε στο περιεχόμενο, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που προσφέρεται από αυτή την ιστοσελίδα, ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας, για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Να επιδιώκετε πάντα τις συμβουλές ενός επαγγελματία υγείας σε σχέση με ό,τι απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με κάποιο θέμα υγείας.

Σύνδεσμοι
Ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες μας, αυτή η ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ωστόσο, επειδή η Lilly δεν ελέγχει το περιεχόμενο των άλλων  δικτυακών τόπων με τους οποίους μπορεί να συνδέεται, και λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου χαρακτήρα τους, η Lilly δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις συνήθειες ή τα πρότυπα των  δικτυακών τόπων τρίτων. Η Lilly δεν προσυπογράφει το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων τρίτων. Η Lilly δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων τρίτων, ιστοσελίδων που περιλαμβάνονται μέσα στο δικτυακό της τόπο, ή διαφημίσεις τρίτων, και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους. Η χρήση των δικτυακών τόπων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστοσελίδων.

Χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών
Εκτός από αυτά που αναφέρονται ρητά στην ιστοσελίδα μας, εάν υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία σε εμάς, περιλαμβανομένων τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων, προτάσεων, γνωμών, σημειώσεων, σχεδίων, γραφικών, γενικών ιδεών ή άλλων πληροφοριών, δίνετε αυτές τις πληροφορίες και όλα τα δικαιώματά σας σ' αυτές, δωρεάν, στη Lilly και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές και η Lilly δεν θα έχει καμία υποχρέωση κανενός είδους σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, χρησιμοποιήσει, αποκαλύψει και διανείμει τις πληροφορίες σε άλλους, χωρίς περιορισμό, εκτός από αυτές που καθορίζονται από το Νόμο περί Προστασίας δεδομένων του 1998, καθώς και κάθε σχετικό νόμο ή κανονισμό σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή οποιαδήποτε αποζημίωση προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλον. Η Lilly θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία ή τις τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, και συμπεριλαμβάνονται, αλλά χωρίς περιορισμό, η ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων που περιέχουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτό ισχύει είτε υποβάλλετε τις εν λόγω πληροφορίες σε εμάς μέσω email, μέσω φόρμας στο δικτυακό μας τόπο, μέσω πίνακα ανακοινώσεων, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η Lilly μπορεί κατά καιρούς να παρακολουθεί, να επαναθεωρεί και, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί ή να διαγράφει οποιαδήποτε ανάρτηση κάνετε στην ιστοσελίδα, ωστόσο, η Lilly δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει αυτό.

Χρήση της ιστοσελίδας / Ασφάλεια
Συμφωνείτε να μην υποβάλετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, ή θα μπορούσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παραβιάζει κάποιο νόμο, κανονισμό ή κανόνα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για ό,τι υλικό υποβάλλετε στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, συμφωνείτε να μη μεταφορτώσετε, αναμεταδώσετε, αποστείλετε με email ή ταχυδρομείο, διανείμετε ή με άλλο τρόπο δημοσιεύετε μέσω της ιστοσελίδας οτιδήποτε υλικό διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης ή με άλλο τρόπο μετάδοσης υλικού που δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο θέμα ή άλλως πως περιορίζει ή αναστέλλει οποιοδήποτε άλλο χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητήσουμε να κάνετε εγγραφή. Είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση εχεμύθειας του λογαριασμού και του κωδικού σας, καθώς και για τον περιορισμό πρόσβασης του υπολογιστή σας. Αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό ή τον κωδικό σας και η χρήση του θα θεωρείται ότι είναι δική σας χρήση. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η χρήση του λογαριασμού σας συμμορφώνεται πλήρως με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Απαγορεύεται η μεταφορά του λογαριασμού από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, οι πληροφορίες μεταδίδονται από ένα μέσο που υπερβαίνει τον έλεγχο και τη δικαιοδοσία της εταιρείας Lilly και των προμηθευτών της. Κατά συνέπεια, η Lilly δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με ή για την καθυστέρηση, αποτυχία, διακοπή, ή καταστροφή δεδομένων ή άλλες πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Περιορισμοί
Η εταιρεία Lilly βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η ιστοσελίδα προορίζεται για αποκλειστική χρήση των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Lilly δεν κάνει καμία δήλωση ότι το υλικό στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους νόμους της περιοχής σας. Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται και δεν έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει άτομα που είναι ανήλικοι, ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Ανήλικοι
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται, ούτε έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει άτομα ηλικίας κάτω των 18. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο που γνωρίζουμε πράγματι ότι είναι άτομο ηλικίας κάτω των 18.

Διαφορές και κείμενη νομοθεσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενό τους ή τη διατύπωσή τους (περιλαμβανομένων τυχόν μη συμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων) διέπονται από τους εσωτερικούς ουσιώδεις νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, χωρίς προσφυγή στη σύγκρουση των νομοθετικών αρχών που πρεσβεύει. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης βρεθεί άκυρη από κάποιο αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε ρητά ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης σε σχέση με την εταιρεία Lilly, ή οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που σχετίζεται ή απορρέει από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους χρήσης, το αντικείμενό τους ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων).

Πλήρης συμφωνία
Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά σε μια συγκεκριμένη «ανακοίνωση νομικού περιεχομένου» σε αυτή την ιστοσελίδα, οι παρόντες Όροι Χρήσης και η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και η Πολιτική για Cookies αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Lilly σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς και το περιεχόμενό του.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης
Η εταιρεία Lilly μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Η Lilly μπορεί να τερματίσει την παρούσα συμφωνία, να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε τμήμα της ιστοσελίδας, ή να αναστείλει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στο σύνολο ή σε τμήμα της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσει, εάν πιστεύει, αποκλειστικά κατά την κρίση της, ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση των Όρων Χρήσης, ή για εξυπηρέτησή της. Μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, καταστρέφοντας όλο το υλικό που έχετε λάβει από την ιστοσελίδα και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Η χρήση αυτού του  δικτυακού τόπου υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική για Cookies και τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.