ΕΥΘΥΝΗ:

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ

Για σχεδόν 140 χρόνια, η Eli Lilly and Company έχει αποδείξει τη δέσμευσή της ως υπεύθυνος πολίτης του κόσμου – σε μεγάλο βαθμό, μέσα από μία μακρά ιστορία φιλανθρωπικών συνεισφορών.

Αξιοποιούμε την επιστημονική, τεχνική και επιχειρηματική μας τεχνογνωσία για να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινότητας και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Επίσης, αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης στα φάρμακα  και δουλεύοντας για την ενίσχυση των πολιτικών υγείας, οι οποίες προάγουν την καλύτερη υγεία, παρέχοντας βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη και συμμετέχοντας ενεργά στις κοινότητες, στα πλαίσια των οποίων δραστηριοποιούμαστε.

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με τις κυβερνήσεις και άλλους εταίρους χτίζει την εμπιστοσύνη και ενισχύει το αμοιβαίο συμφέρον μας για την προσφορά αξιόλογων υπηρεσιών στους ασθενείς και την κοινωνία. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι η υπευθυνότητα στις δράσεις μας μάς επιτρέπει να προσελκύουμε εργατικό δυναμικό με αρχές, πάθος και δημιουργικότητα. Πρόκειται για άτομα που επιθυμούν να συμβάλουν με τα ταλέντα τους στην αποστολή μας για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας.

Το εύρος των προγραμμάτων μας είναι παγκόσμιο. Ωστόσο, διασφαλίζουμε ότι ο αντίκτυπος της εργασίας μας γίνεται επίσης αισθητός σε τοπικό επίπεδο, με τη δέσμευση να επενδύουμε στις κοινότητες, μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Clinical Trials
More info on clinical trials here.