ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ως κορυφαίος οργανισμός που δραστηριοποιείται με γνώμονα την καινοτομία, η Lilly αναπτύσσει μια διαρκώς αυξανόμενη σειρά φαρμακευτικών προϊόντων, που επικεντρώνονται στην κάλυψη ορισμένων από τις πιο επιτακτικές ιατρικές ανάγκες του κόσμου, σε τομείς όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης, το ενδοκρινικό σύστημα, οι μυοσκελετικές παθήσεις, η νευροεπιστήμη, η ογκολογία και η ουρολογία.

 

Καρδιαγγειακές παθήσεις

Adcirca® (ταδαλαφίλη)***

Efient® (πρασουγρέλη)*

ReoPro® (αμπσιξιμάμπη)**

 

Διαβήτης

Humalog® (ανάλογο της ανθρώπινης ινσουλίνης)

Humulin® (ανθρώπινη ινσουλίνη)

Trajenta® (λιναγλιπτίνη)**

Jentadueto® (υδροχλωρική μετφορμίνη, λιναγλιπτίνη)**

 

Ενδοκρινικό σύστημα

Humatrope® (σωματοτροπίνη)

 

Μυοσκελετικό σύστημα

Forsteo® (τεριπαρατίδη)

 

Νευρολογία

Amyvid™ (florbetapir 18F)

Cymbalta® (ντουλοξετίνη)

Strattera® (ατομοξετίνη)

Zyprexa® (ολανζαπίνη)

Zypadhera® (παμοϊκή μονοϋδρική ολανζαπίνη)

Prozac® (υδροχλωρική φλουοξετίνη)

 

Ογκολογία

Alimta® (πεμετρεξίδη)

Gemzar® (υδροχλωρική γεμσιταβίνη)

 

Ουρολογία

Cialis® (ταδαλαφίλη)

Yentreve® (ντουλοξετίνη)

 

* Η εταιρεία Lilly είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, αλλά προωθεί ή λανσάρει στην αγορά αυτό το προϊόν εν συνεργασία.

** Η εταιρεία Lilly δεν είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, αλλά είτε προωθεί, ή λανσάρει στην αγορά ή διανέμει αυτό το προϊόν.

*** Η εταιρεία Lilly είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, αλλά δεν προωθεί αυτό το προϊόν.