Η Lilly στην ΕΥΡΩΠΗ

Η Lilly είχε σημαντική παρουσία στην Ευρώπη από τότε που ιδρύθηκε η πρώτη θυγατρική μας στο εξωτερικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 1934.

  • Η Lilly έχει διπλασιάσει τις ετήσιες επενδύσεις σε Ε&Α στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, με πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή απασχολεί 9.000 άτομα περίπου σε όλες τις περιοχές.
  • Εκτός από ένα εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής, διαθέτουμε δύο μεγάλα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.
  • Περίπου το ένα τρίτο των κλινικών μελετών μας ανά τον κόσμο λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, μια συνολική επένδυση που στοιχίζει σχεδόν 125 Εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
  • Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις μας στην Ευρώπη αποτελούν σημαντικά κέντρα εξαγωγής προς Όλα τα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, το εργοστάσιό μας στην Ισπανία εξάγει σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ το 92% της παραγωγής μας στις εγκαταστάσεις Fegersheim (Γαλλία) εξάγεται σε πάνω από 100 χώρες στις πέντε ηπείρους.
  • Το ερευνητικό κέντρο της Lilly στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η αφετηρία πολλών από τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις και καινοτομίες μας και αποτελεί κέντρο διάκρισης στη νευροεπιστήμη. Αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο κέντρο απασχολούνται περισσότερα από 600 άτομα, 45 διαφορετικών εθνικοτήτων και με τομέα αναφοράς περισσότερα από 30 αντικείμενα.
  • Η Lilly υποστηρίζει την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα (ΠΚΦ), τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την Ε&Α στις Βιοεπιστήμες, με ενεργό συμμετοχή σε 19 περίπου έργα για το διαβήτη, τη νευροεπιστήμη και την ογκολογία και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκ. ευρώ.