ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ό,τι μπορείτε να διαβάσετε ή να δείτε στην ιστοσελίδα καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλως προστατεύεται και ανήκει στην Eli Lilly και ΣΙΑ ΕΠΕ («Lilly») ή σε έναν τρίτο που έχει παραχωρήσει το δικαίωμα ή έχει επιτρέψει στην Lilly να χρησιμοποιεί το εν λόγω υλικό. Εκτός και αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, τίποτε από αυτά που μπορείτε να διαβάσετε ή να δείτε στην ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς τους Όρους χρήσης ή με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Lilly.

Εκτός και αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, σας δίνουμε την άδεια να εκτυπώσετε μεμονωμένες σελίδες από την ιστοσελίδα, για δική σας προσωπική, μη-εμπορική χρήση, για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται από την Lilly ή για τη δική σας μη -εμπορική χρήση, σε σχέση με τη φροντίδα υγείας ή την εκπαίδευση. Αν είστε επαγγελματίας ή πάροχος υγείας, μπορείτε να εκτυπώσετε μεμονωμένες σελίδες από την ιστοσελίδα, εκτός και αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, και να μοιραστείτε τις πληροφορίες και το υλικό με άλλους. Δεν σας χορηγείται καμία άλλη άδεια για αρμοδιότητα, πώληση, φύλαξη, αλλαγή, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων από αυτό το υλικό. Αυτή η χορήγηση αδείας δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν μπορείτε:

  • Να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή,
  • Να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από το υλικό,
  • Να μεταφέρετε αυτούσιο, «αντικατοπτρίζοντας» το υλικό, σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Δεν δηλώνουμε και δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών.
Εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά, όλα τα λογότυπα, τα ονόματα, τα σχέδια και τα σήματα στην ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Lilly. Η χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε από αυτά τα σήματα ή άλλων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά. Τίποτε από αυτά που περιέχονται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα για οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Lilly ή οποιουδήποτε τρίτου. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται ρητά από τα παραπάνω, τίποτε από αυτά που περιέχονται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα για οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα της Lilly.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς υπόκειται επίσης στους Όρους και τις προϋποθέσεις και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική για τα cookie.